Menu

0412 257 16 25

medser@medser.com.tr

Vizyon ve Misyonumuz

ANASAYFAKURUMSALVizyon ve Misyonumuz
ANASAYFAKURUMSALVizyon ve Misyonumuz
Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz

1) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin Bölgesel Kalkınma Politikalarında önemli bir köşe taşı firmalarından biri olmayı hedefleyen şirketimiz
2) Kaliteli ürün yelpazesi ile inşaat sektöründe öncü olma rolünü devamlı sürdürmek
3) Müşteri odaklılık ilkesini ticaretimizin çalışma politikası olarak benimseyerek bu çerçevede müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak
4) Doğalgaz tesisatında ilimizin ilk yetkili sertifikasına sahip olma şuurunda hareket ederek bu sektörde ilimizde ve bölgemizde sektörün tetikleyicisi olmak
5) Girdiğimiz her sektörde ilimiz ve bölgemizin öncü firmalarından biri olmak
6) Çalışanlarımızın en büyük değerimiz olduğunu ve sürekli eğitimi hayat boyu eğitim haline dönüştürerek şirket politikası haline getirmek
7) İlimiz ve bölgemizin dinamiklerinden güç alarak misyonumuzun ışığında firmamızı yerel ve bölgesel ölçekte bir marka değeri haline getirmektir.

Vizyonumuz

1) Tüm sektörlerimizde hizmetin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sistemimizi sürekli sorgulamak. Bu amaçla tüm fikirlere açık olmak ve fikirleri değerlendirmek.
2) Kuruluş misyonumuz gereği İş çevrelerinde etkin konumuzu geliştirmek amacıyla faaliyetlere katılmak ve/veya gerçekleştirmek.  
3) Tüm sektörlerimizde AR-GE faaliyetlerini süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek.
4) Şeffaf, adil ve performansa yönelik çalışma tarzını benimsemek.
5) Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırmak.
6) Tüm dokümantasyon çalışmalarımızı elektronik ortamda gerçekleştirmek.
7)  E- Ticaret  ve E-Pazarlamayı etkin bir şekilde kullanmak.
8 ) Çalışanlarımıza ve müşterilerimize yönelik sosyal ve iş amaçlı  aktiviteler geliştirmek.
9) Ürün ve hizmetlerimizi müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak.
10) Müşteri  beklentileri  ile  firmamızın hedeflerinin  entegrasyonunu  sağlamak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak.
11) Yeni pazarlama modelleri geliştirmek ve sektörümüze bunu kabul ettirmek.
Tüm yasal gereklilikleri yerine getirmek.
12) Sektörlerimize yönelik AB politika ve direktiflerini inceleyerek hizmet ve ürünlerimizi bu çerçevede geliştirmek.
13) İçe ve dışa yönelik tüm faaliyetlerimizle ilgili bilimsel temelde  verilere ulaşmak ve bu verileri kullanmak.
Etkin finansman yönetimi kurmak ve yeni yatırımlara dönüştürmek.